Schell Réka - János 14,3 (Vers)

János 14,3
 
Consummatum est.
A függöny kettéhasadt.
Üres a sír.
Görög a grotta köve.
Iterum venis.
Addig
görög az ember is.

Csak lenne már reggel!
Csak tűnnének el a ködös árnyak!
Csak szólanának a harangok!
Csak ébredne már a fáradt!

Robaj.

Csak lenne már éjjel!
Csak jönnének újra a rémes álmok!
Csak szűnnének meg a gongok!
Csak gyűlnének körém a magányok!

Egy rossz cipő,
és az üvegcserepek
hallgatnak.

Iterum venisti.

Nem várt meg senki.

Schell Réka (@rekartist)

Megjegyzés hozzáadása

Minden megjegyzés szűrésre kerül, mielőtt megjelenne

Shop now

You can use this element to add a quote, content...