Publikációk — párbaj RSSLovagias ügyek – avagy a párbajozó Ady

A 19–20. század között mondhatni bevett dolog volt, hogy a költők és írók egy-egy jól megkomponált verssel vagy válaszlevéllel vettek elégtételt ellenfeleiken a hírlapok hasábjain. Nagy ritkán azonban valódi összecsapások is történtek. Ady-t sem kerülhette el a kor szokása, a gyakran halállal végződő „úri passzió” – a párbaj.

Tovább olvas