INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK (2022. 11.03 - 11.04) SZABÁLYZAT

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Vates nyereményjáték

A játék meghatározása: A vates.hu oldal és az Álmok Álmodói 20 kiállítás (továbbiakban: Szervezők) nyereményjátékot hirdetnek. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Vates (@vatesproject) és Álmok Álmodói 20 (@almokalmodoi20) néven megtalálhatók. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Instagramon a Szervezők által megosztott, a nyereményjátékra felhívó képet kedvelik ("like"), és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül három, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A játék időtartama

A játék 2022. november 3. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2022. november 4-én 10:00-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „kedveli” a Szervezők (@vatesproject és @almokalmodoi20) Instagram oldalakon található játékra irányuló 2022. november 3-án közzétett képet, és a kép alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentelnek. Más jelentkezési módot a Szervezők nem fogadnak el.

6. Nyeremény

A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: összesen 3 db választható póló a Vates “Made In” kollekciójából és páros belépő az Álmok Álmodói 20-as kiállításra, amit a Nyertesek a kiállítás helyszínén vehetnek át. A kiállítás helyszíne: Millenáris B csarnok. Jegypénztár, beléptetés: Millenáris C aula
1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.  
A nyereményjáték keretében tehát 3 db Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2022. november 4-én 9:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2022. november 4-én 20:00 óráig megtörténik. A Nyerteseket az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük és üzenetet is küldünk nekik. A nyeremény kivitelezését a Nyertesekkel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Nyertesek nem reagálnak az értesítő üzenetre legkésőbb 2022. november 5-én 11:59-ig, és így elesnek a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az vates.hu oldal a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9. A Szervezők jogai

A Szervezők kizárják felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállalnak felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az vates.hu hivatalos Instagram oldala (vagy a többi szervező oldala) nekik fel nem róható okból időszakosan nem érhetőek el. A vates.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az vates.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az vates.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Adatkezelés

A nyereményjáték során az vates.hu nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@vates.hu