KÖLTÉSZET NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK (2022. 04. 09 - 04.11) SZABÁLYZAT

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Vates nyereményjáték

A játék meghatározása: A vates.hu oldal (tulajdonos: Diante Nova Bt.; adószám: 29095366-2-42; cím: 1107 Budapest Üllői út 138. I. lph. fsz./3.; képviselő: Csányi Bence; továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a Westend bevásárlóközpontban kihelyezett QR-kód leolvasását követően az érdeklődők fel tudnak iratkozni a hírlevélre. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

A Westendben rendezett eseményen, a Szervező által kihelyezett QR-kód leolvasásával megjelenő oldalon nevük és email címük megadásával feliratkoznak a Szervező hírlevelére.

A játékban részt vevők közül 10, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz a Westendnek nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Westend a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. 

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

3. A játék időtartama

A játék 2022. április 09. napján 10:00 órakor, az esemény kezdetével indul és 2021. április 11-én 20:59-ig tart. 

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját email címmel. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár. 

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából megadja a Szervező (www.vates.hu) weboldalán található feliratkozó felületen nevét és email címét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

6. Nyeremény

A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: összesen 10 db 10,000 Ft értékű vásárlási utalvány, amit a Nyertesek kizárólag a www.vates.hu oldalon válthatnak be. A nyereményjáték keretében tehát 10 db Nyertest sorsolunk ki a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2022. április 11-én 20:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2022. április 12-én  23:59 óráig megtörténik. A Nyerteseket emailben értesítjük és elküldjük részükre a nyeremény beváltásához szükséges kuponkódot. 

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő üzenetre és nem váltja be a kuponkódot annak lejárta előtt. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az vates.hu oldal emailben tájékoztassa őket nyereményükről. 

9. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállalnak felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az vates.hu hivatalos weboldala nekik fel nem róható okból időszakosan nem érhetőek el. A vates.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az vates.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az vates.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

10. Adatkezelés

A nyereményjáték során a játékosok hozzájárulnak, hogy a vates.hu-tól promóciós célú üzeneteket kapjanak. A vates.hu garantálja, hogy a résztvevők neveit és email címeit bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja tovább.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@vates.hu