ÜNNEPI NYEREMÉNYJÁTÉK (2022. 12.01 - 12.10) SZABÁLYZAT

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Vates ünnepi nyereményjáték.

A játék meghatározása: A vates.hu oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Vates (@vatesproject) néven megtalálható.

A játékban minden olyan természetes személy részt vesz, aki a játék ideje alatt bármelyik napon 00:00 és 23:59 között minimum 10,000 Ft értékben rendelést ad le a Szervező www.vates.hu oldalán. 

A játékban résztvevők közül minden nap a 00:00 és 23:59 között vásárlók között 1 véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben, összesen tehát 12.01 és 12.10 között 10 db Nyertes kerül kisorsolásra.

A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

  2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

  A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

  3. A játék időtartama

  A játék 2022. december 1. napján 00:00-kor kezdődik és 2022. december 10-én 23:59-ig tart.

  4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

  A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik email címmel. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

  5. A játékra való jelentkezés módja

  A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos minimum 10.000 Ft értékben ad le rendelést december 1 és 10 között. A jelentkezés automatikus, a játékban bárki részt vehet. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

  6. Nyeremény

  A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: összesen 10 db Vates ajándék, amit a Nyertesek a leadott rendelésük csomagjának részeként kapnak meg.A nyereményjáték keretében tehát 10 db Nyertest sorsolunk ki a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

  A nyereményjátékban kisorsolt nyereményeket a Vates mindennap bemutatja a @vatesproject Instagram oldalán. Mindig az előző 24 órában kisorsolt Nyertes nyereménye kerül bemutatásra, így a december 1. 00:00 - 23:59 közötti Nyertes nyereményét december 2-án közli a Szervező a @vatesproject Instagram oldalán. A Nyertes személyét a Szervező nem közli, azt csak a Nyertes és a Szervező tudják. 

  7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

  A nyereményjáték 2022. december 10-én 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése folyamatosan: mindennap 1-1 Nyertest sorsolunk ki, akiket a rendelésükben megadott email címen értesítünk a nyereményükről. A nyeremény átadását a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

  8. A nyeremény átvételének feltételei

  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha bármelyik Nyertes nem reagál az értesítő emailre legkésőbb 2022. december 15-én 23:59-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az vates.hu oldal győzelmük esetén emailt küldjön számukra.

  9. A Szervező jogai

  A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A vates.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az vates.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A vates.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

  10. Adatkezelés

  A nyereményjátékot követően a vates.hu nem tárolja a kérdőívet kitöltők személyes adatait.

  A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@vates.hu.