Nemes Nagy Ágnes, szépség és intelligencia

Nemes Nagy Ágnes gyönyörű és intelligens nő hírében állt. Kortársai rajongtak szépségéért és eszéért. Ő azonban azt akarta, hogy ne kinézete, hanem szelleme miatt ismerjék el.

Ez annyira fontos volt neki, hogy bántotta, későbbi férje, Lengyel Balázs szintén a szépségére figyelt fel először. Első randevújukon a saját verseiből szavalt a férfinak, aki végül belészeretett. Ám Nemes Nagy Ágnesnek közben volt egy vőlegénye, de mivel Lengyel Balázs nem csak érte, hanem a verseiért és a költészetért is rajongott, végül őt választotta. Házasságuk körülbelül egy évtizedig tartott.

 

A negyvenes évek végén Nemes Nagy Ágnes az irodalmi élet központjává vált, férjével együtt. Közösön alapították az Újhold című irodalmi folyóiratot, ami azonban csak két évig jelenthetett meg. Ezután tiltólistára került. Lakásuk viszont továbbra is a kor fontos írói központja volt. Állandó vendégeik között szerepelt Pilinszky János, Károlyi Amy, Ottlik Géza, és Weöres Sándor is.

              

 

                                                                                                                    

Pilinszky Jánossal különösen jó barátságot ápolt. Amikor a költő megismerte a már házas Nemes Nagy Ágnest, közölte vele, hogy elveszi feleségül, mit sem törődve a bigámiával. Barátságuk a költészet körül forgott. Pilinszky Nemes Nagynak vitte el az Apokrif első változatait, majd az ő tanácsai alapján dolgozta át azokat.

A lakásukban megforduló írók, költők közül mindenkit lenyűgözött, a már emlegetett szépségével. Sokan később bevallották, hogy egy kis időre bele is szerettek. Vas István például férfiölő bestiának nevezte.

Ezzel érdekes ellentétben áll, hogy ha Nemes Nagy Ágnes magáról beszélt, mindig csak csúnya, paraszt arcát emlegette. Erősen elhatárolódott minden efféle külsőségtől, és minden olyantól is, ami valamiféle szentimetalitásra utalt. Barátai visszaemlékezései alapján bosszús lett, ha fiatalkori, szerelmes versei kerültek elő. Gyengeségnek érezte azokat. Ha később írt is ilyen verseket, azokat nem a nagyközönségnek szánta. Talán ennek is köszönhető, hogy sokan hidegnek, személytelennek titulálták a verseit. Halála után azonban előkerültek az addig asztalfiókban pihent, érzelmesebb művei is.

Harca szépségével olyan méreteket öltött, hogy összetépte és elégette azokat a fiatalkori képeit, amik szépségéről tanúskodtak. Fényképeit figyelve észre vehetjük, hogy idősebb korában is keveset mosolyog a képeken, nem szerette, ha fotózták.  

Mester és tanítványa kapcsolatot ápolt Szerb Antallal, egészen fiatal kora óta. Kapcsolatuk maximálisan plátói volt, Nemes Nagy rajongott a férfi intellektusáért. Azután is tartották a kapcsolatot, hogy összeházasodott Lengyel Balázzsal, sokat beszéltek telefonon. A költő felajánlotta neki, arra az estre, ha párja féltékeny lenne, szólítsa a telefonban nyugodtan Marikának.

Talán ő volt az egyetlen férfi, férjén kívül, akihez ilyen mély kapcsolat fűzte. Mégsem találkoztak soha többé. Ennek azonban a történelem volt az oka. Szerb Antalt munkatáborba hurcolták, ahonnan nem tért vissza. Amikor sok évvel később, egy írói konferencián járt Izraelben, többen megnézték a siratófalat. Ahogy állt előtte megkérdezte kísérőjétől megérintheti e.

„Tudod, Szerb Antal helyett.”

Mondta, és elsírta magát.

Az elérzékenyülés talán annak is köszönhető, hogy a háború alatt több zsidó családot bujtatott. Ezen tevékenységért, 1998-ban Lengyel Balázzsal együtt, posztumusz megkapta  Izrael államtól a  Világ Igaza-kitüntetését.

Nemes Nagy Ágnes hitt az örök szerelemben, de a szerelmi bonyodalmakat ki nem állhatta. Számára csak egy, felbonthatatlan kötelék létezett. Lengyel Balázzsal mégis véget ért szerelmük. Azonban éltük végéig jó kapcsolatot, mondhatni barátságot ápoltak. Összejártak, az irodalomról beszélgettek, és 1986-ban közösen indították újra, évkönyv formájában, az Újholdat. Házassága után soha többé nem volt komoly kapcsolat az életében…

 

(Szerző: Héber Blanka)

 

Megjegyzés hozzáadása

Minden megjegyzés szűrésre kerül, mielőtt megjelenne