Petőfi Sándor alkotói pályája | 3 népszerű Petőfi vers

Legismertebb magyar költőinket mutatjuk be röviden az idei költészet napja alkalmából. Ebben a cikkben Petőfi Sándor életpályáját vettük górcső alá, a cikk végén pedig három népszerű Petőfi verset is találsz.

Petőfi Sándor (1823-1849) a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, aki rövid élete alatt több, mint 1000 verset írt és számos jelentős művet alkotott. A magyar romantika egyik legfontosabb képviselője volt, és az irodalmi művei mellett aktív politikai szerepvállalása is nagy hatással volt a kortársak életére és gondolkodására.

Petőfi 1823-ban született Kiskőrösön. A tanulmányait 18 évesen abbahagyva színészi pályára készült,, ekkor kezdett el verseket írni. Vándorszínészként körbeutazta az országot, azonban átütő sikereket nem ért el a szakmában. 

1844-től élt Pesten, az 1848-as forradalom idején a szabadságharc egyik vezetője volt, és a mozgalom szimbólumává vált. Mai ismereteink szerint Petőfi életét is adta a magyar szabdságért, ugyanis az 1849 július 31-i segesvári csatát követően nyoma veszett, vélhetően menekülés közben meghalt. 

Művei 200 évvel születését követően is kiemelkedő helyet foglalnak el a magyar irodalmi kánonban. Legismertebb művei között szerepel a forradalom ihlette Nemzeti dal, a János vitéz elbeszélő költeménye, és számos szerelmes és tájleíró költemény.

Most három közkedvelt Petőfi verset olvashatsz:

Szeptember végén

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

Föltámadott a tenger

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sulyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölul a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Minek nevezzelek?

Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először…
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly –
Minek nevezzelek?

Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,
Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
Mert lágyabb a selyemnél
S a bölcső vánkosánál –
Minek nevezzelek?

Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hagjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,
A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának
Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány –
Minek nevezzelek?

Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér
Ajkadnak lángoló rubintköve,
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
Mint hajnaltól a nappal és az éj,
S eltűn előlem a világ,
Eltűn előlem az idő,
S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság –
Minek nevezzelek?

Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?

Megjegyzés hozzáadása

Minden megjegyzés szűrésre kerül, mielőtt megjelenne