József Attiláról röviden | 3 József Attila vers

Legismertebb magyar költőinket mutatjuk be röviden az idei költészet napja alkalmából. Ebben a cikkben József Attiláról olvashatsz néhány rövid érdekességet, illetve három közkedvelt versét is kiválogattuk.

József Attila (1905-1937) az egyik legismertebb és legnagyobb hatású magyar költő. Számos korszakos művet alkotott, amelyeknek ma is nagy hatásuk van a magyar irodalomra.

József Attilát és két idősebb testvérét édesanyjuk szegény környezetben, egyedül nevelte, miután apjuk 1908-ban elhagyta a családot. Miután anyjuk képtelen volt eltartani őket, és többször is erős betegséggel küzdött, József Attiláék különböző gyámfelügyeletek alatt nőttek fel. 

1920-tól a makói gimnáziumban tanult, itt kezdet költészettel foglalkozni. Első verseit a szegedi Színház és Társaság jelenítette meg jelenítette meg 1922-ben, majd ugyanebben az évben jelent meg első verseskötete is, a Szépség koldusa, melyhez Juhász Gyula írt előszót. Juhász Gyula később Attila mestere, tanítója és jó barátja is lett - általa József Attila a Nyugat folyóirat többi munkatársát is megismerhette.

1924-ben iratkozott be a szegedi bölcsészettudományi karra azzal a céllal, hogy tanárnak tanul. Az 1925-ben megjelent Tiszta szívvel című verse miatt Horger Antal professzor eltanácsolta az egyetemtől. Az ezt követő években József Attila több városban is élt, ahol különböző alkalmi munkákat vállalt, mellette pedig költészetén dolgozott.

Élete nem volt könnyű, folyamatosan nélkülöznie kellett, valamint mentális betegség és szuicid hajlam is gyötörte. Végül, mindössze 32 éves korában öngyilkosságot követett el. Művei azonban azóta is fontos részei a magyar irodalomnak, és a költő emlékezetes alakja maradt az utókornak. Munkássága a mai napig inspiráló, és az újabb generációk számára is fontos irodalmi referenciapont marad.

Tiszta szívvel

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.

Nem én kiáltok

Nem én kiáltok, a föld dübörög,
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán,
Lapulj a források tiszta fenekére,
Símulj az üveglapba,
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé,
Kövek alatt a bogarak közé,
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben,
Te szegény, szegény.
Friss záporokkal szivárogj a földbe –
Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok!
Meddő anyánk gyerekért könyörög.
Barátom, drága, szerelmes barátom,
Akár borzalmas, akár nagyszerű,
Nem én kiáltok, a föld dübörög.

Kopogtatás nélkül

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.

A kancsóba friss vizet hozok be néked,
cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,
itt nem zavar bennünket senki,
görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.

Nagy csönd a csönd, néked is szólok,
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,
melegben levethesz nyakkendőt, gallért,
ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.

Megjegyzés hozzáadása

Minden megjegyzés szűrésre kerül, mielőtt megjelenne