FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK (2021. 08.21 - 08.24) SZABÁLYZAT

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Vates nyereményjáték

A játék meghatározása: A vates.hu oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon Vates (@vatesproject) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Facebookon a Szervező (@vatesproject) oldalán megosztott nyereményjáték-felhívó képet kedvelik ("like"), a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá, valamit (nem kötelező jelleggel, de saját esélyüket növelve) megosztják ("share") a képet.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz a Facebooknak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. 

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 1. A játék időtartama

A játék 2021. augusztus 21. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. augusztus 24-én 09:59-ig tart. 

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár. 

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „kedveli” a vates.hu Facebook oldalán található játékra irányuló 2021. augusztus 21-én közzétett képét, a kép alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel. Dupla esély érdekében a Játékosok "megoszthatják" a képet a saját oldalukon - ekkor duplán kerülnek bele a sorsolási kalapba. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

  1. Nyeremény

   A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: összesen 2 db belépőjegy, a Szervező és a Westend Tetőkert által közösen szervezett, augusztus 26-i eseményre. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki a Facebookon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

  2. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

  A nyereményjáték 2021. augusztus 24-én 09:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2021. augusztus 24-án  12:00 óráig megtörténik. A Nyerteseket a Facebookon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük és üzenetet is küldünk nekik. A nyeremény átaadását a Nyertessekkel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. 

  1. A nyeremény átvételének feltételei

  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő üzenetre legkésőbb 2021. augusztus 26-án 17:59-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az vates.hu oldal a hivatalos Facebook oldalán győzelmük esetén közzétegye az Facebookon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek. 

  1. A Szervező jogai

  A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az vates.hu hivatalos Facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A vates.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az vates.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az vates.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

  1. Adatkezelés

  A nyereményjáték során az vates.hu nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik. 

  A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@vates.hu