KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK (2022. 06.15 - 06.25) SZABÁLYZAT

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Vates nyereményjáték.

A játék meghatározása: A vates.hu oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Vates (@vatesproject) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

  • Instagramon a Szervező által megosztott vagy emailben küldött kérdőívet kitöltik, a feltételekben meghatározott módon megadják nevüket és email címüket.
  • A játékban résztvevők közül három, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A játék időtartama

A játék 2022. június 15. napján, a poszt kikerülésének és az email kiküldésének időpontjában kezdődik és 2021. június 25-én 23:59-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik email címmel. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából kitölti a Szervező (@vatesproject) kérdőívét, a leírásban meghatározott módon megadja nevét, valamint email címét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

6. Nyeremény

A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: összesen 3 db 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány, amit a Nyertesek kizárólag a www.vates.hu oldalon válthatnak be. A nyereményjáték keretében tehát 3 db Nyertest sorsolunk ki a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2022. június 25-én 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2022. június 27-én  23:59 óráig megtörténik. A Nyerteseket a kérdőívben megadott email címen értesítjük.. A nyeremény átadását a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő emailre legkésőbb 2022. június 30-án 23:59-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az vates.hu oldal győzelmük esetén emailt küldjön számukra.

9. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A vates.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az vates.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A vates.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Adatkezelés

A nyereményjátékot követően a vates.hu nem tárolja a kérdőívet kitöltők személyes adatait.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@vates.hu.