Kedv, remények, Lillák...

Anekdota Csokonai Vitéz Mihályról

Csokonai Vitéz Mihály szerelmi lírája a magyar irodalom egyik remeke. Vajda Juliannához, Lillához, írt versei a mai napig a kötelező memoriterek közé tartoznak. A versek tartalmát még megerősíti az is, hogy Csokonai és Lilla szerelme nem lehetett teljes, ugyanis Lilla apja, a költő háta mögött, máshoz adta feleségül leányát. Csokonainak azonban egész életében Lilla marad a múzsája, és Lilla sem feledte el a költőt. Halálos ágyán Csokonai egyik hozzá írt versét idézte, és a tőle kapott gyűrűt húzta újára. Sírkövére is ez a név került: Lilla.

Csokonai Lilláa

Ha egyben olvassuk ezt a történetet, szép, kerek és szomorú szerelem képe rajzolódik ki előttünk. De vajon ennyire egyértelmű minden?

Csokonai nagyon fiatalon, 31 évesen hunyt el. Lillával 24 éves korában ismerkedett meg. Élete és költészete nagyon rövid. Ebből kifolyólag, valamint a Lilla versek hatalmas sikerének köszönhetően, Csokonai „Lilla előtti” életéről nem nagyon tudunk semmit. Ennek többek között az is az oka, hogy a korszakra jellemző volt, a nagy költők életrajzából kitörölni olyan részeket, amik morálisan nem illettek a korszellemhez, vagy az adott költő nagyságához. Utólag rekonstruálni a történetet, így, elég nehéz.

Gondot okoz, hogy a Lilla cikluson kívül más dokumentáció szinte nincs a szerelemről. Lilla és Csokonai nem sokat leveleztek. Fennmaradt ugyan egy levél, amiben a költő szerelmet vall, de Lilla válaszát már nem ismerjük. A többi fennmaradt levél töredékes, hiányos, a szituációk nem jól rekonstruálhatóak. Házasságot nem kötöttek, így semmilyen hivatalos irat nem rögzíti kapcsolatukat. Az utókor pedig a Lilla kötetet kezelte úgy, mint egy hiteles életrajzi dokumentumot. Ám ettől óvakodni kell, nem lehet, vagy legalábbis nem érdemes pusztán versek alapján életrajzot rekonstruálni. Ebben az esetben, ahogy fentebb is említettem, nincsen más adatunk. Az életrajzok pedig a már korábban is említett „cenzúrázással” születtek, így ha voltak is adatok, Csokonai szerelmi életére vonatkozóan, elvesztek a költő halála után.

Vannak olyan feltételezések az irodalomtörténetben, amik nem azonosítják Vajda Juliannát Lillával. Úgy tartják a két név egyenlővé tétele jóval a költő halála után történt. Állításuk szerint a Lilla kötetből egy fiktív női alak bontakozik ki, és ezt több dolog is alátámasztja. Többek között az, hogy a kötetbeli nő megözvegyül, siratja szerelmét. Ez igen komoly ellentmondás, hiszen pontosan tudjuk, hogy Vajda Julianna soha nem lett Csokonainé.

Alátámasztja még a feltételezést, hogy Vajda Julianna nem egyértelműen Lilla, hogy a Lilla kötet verseinek nagyon erősen szórt a keletkezése. Csokonai a Lillával való megismerkedés után szerkesztette egybe a kötetet, amibe feltételezhetőleg, korábbi szerelmes verseket is beleépített.

Utal még arra, hogy nem Lilla volt a költő egyetlen szerelme, hogy versei között nem egyszer előfordult, hogy Csokonai más női neveket a Lilla névre cserélt. Ez bebizonyítja, hogy Csokonai írt már korábban is szerelmes verseket, amiket más nőknek ajánlott, de amint kialakult a múzsa, Lilla képe, a korábbi verseket egyszerűen, a címüket átírva, szépen becsomagolva, szintén Lillának ajánlott.

Az igazságot soha nem fogjuk megtudni, azonban egy biztos: a Lilla kötet ma is ismert verziójának köszönhetően a magyar irodalomtörténet sokáig egyértelműnek gondolta a költő tiszta, és egyetlen szerelmét: Lillát, azaz Vajda Juliannát.

A fentiek ismeretében azonban ez már nem olyan egyértelmű. Természetesen ez Csokonai nagyságán, szerelemi lírája szépségén, költészete megkérdőjelezhetetlenségén semmit nem változtat. A Lilla kötet úgy gyönyörű és lélekmelengető, ahogy van. Bárkihez is írta a verseket Csokonai Vitéz Mihály.

 

(Szerző: Héber Blanka)

Megjegyzés hozzáadása

Minden megjegyzés szűrésre kerül, mielőtt megjelenne