Kosztolányi Dezső életpályája | 3 közkedvelt Kosztolányi vers

Legismertebb magyar költőinket mutatjuk be röviden az idei költészet napja alkalmából. Harmadikként Kosztolányi Dezső  élete és munkássága kerül nagyítónk alá, a cikk végén pedig három népszerű Kosztolányi verset is elolvashatsz.

Kosztolányi Dezső (1885-1936) magyar író, költő és újságíró, a XX. század első felének egyik legjelentősebb alakja a magyar irodalomban. Munkássága számos műfajt átfog, a lírától a regényeken át az újságírásig.

Kosztolányi Szabadkán született, 1903-tól haláláig Budapesten és alkotott. 1907-ben jelent meg első verseskötete, a Négy fal között, amelyet nagy elismeréssel fogadott a szakma - egyedül Ady Endre bírálta. Ez a bírálat végérvényesen elmérgesítette Kosztolányi és Ady viszonyát, és Kosztolányi maga is több esszéjében kritizálta Ady költészetét és az Ady-kultuszt. 

Babits Mihállyal és Juhász Gyulával a budapesti bölcsészkaron ismerkedett meg és kötött barátságot. Kosztolányi a Nyugat folyóirat indulásától kezdve aktívan jelenített meg verseket és cikkeket a lap különböző számaiban.

Az 1910-ben megjelent A szegény kisgyermek panaszai című kötete a Nyugat első nemzedékének, és talán az egész XX. századi magyar lírának legsikeresebb és legnépszerűbb verseskötete. Az 1926-ban debütáló Édes Anna című regénye a szerző legismertebb prózai alkotása, aminek társadalomkritikája az első világháború utáni Magyarországról szól, azonban a mű sokféle jelentésrétegei és értelmezési lehetőségei univerzális érvényűek.

Kosztolányi munkássága alatt számos díjat és elismerést kapott, az író életműve pedig a magyar irodalom kiemelkedő alkotásai közé tartozik, művei máig népszerűek és olvasottak.

Most három Kosztolányi Dezső verset hoztunk elolvasásra:

Akarsz-e játszani?

A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfőre ülni,
borból-vízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
havas telet és hosszú-hosszú őszt,
lehet-e némán téát inni véled
rubin-téát és sárga páragőzt?
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,
ez utcaseprő, szegény, beteg ember,
ki fütyürész az ablakunk alatt?
Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön
s akarsz, akarsz-e játszani halált?

Mostan színes tintákról

Mostan színes tintákról álmodom.
 
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
e tintával írnék egy kisleánynak,
egy kisleánynak, akit szeretek.
Krikszkrakszokat, japán betűket írnék
s egy kacskaringós, kedves madarat.
És akarok még sok másszínű tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
és kellene még sok száz és ezer
és kellene még aztán millió:
tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,
szemérmetes, szerelmes, rikító,
és kellene szomorú-viola
és téglabarna és kék is, de halvány,
akár a színes kapuablak árnya
augusztusi délkor a kapualján.
És akarok még égő-pirosat,
vérszínűt, mint a mérges alkonyat
és akkor írnék, mindig-mindig írnék,
kékkel húgomnak, anyámnak arannyal.
arany-imát írnék az én anyámnak,
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal.
És el nem unnám, egyre-egyre írnék
egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.
 
Kiszínezném vele az életem.

Halotti beszéd

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.
 
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.
 
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég:
"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére és futott, telefonált
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.
 
Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.
 
Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt..."
 
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.

Megjegyzés hozzáadása

Minden megjegyzés szűrésre kerül, mielőtt megjelenne